Ideas - Kjell & co
Ideas - Heimstaden ÖP1

Heimstaden ÖP1.

Prio ett på Heimstadens kontor är att människorna som jobbar där ska känna sig som hemma och det har varit grunden och själva kärnan för inredningskonceptet här. Målet har varit att skapa en god interaktion genom nära kontaktytor och ökad gemenskap, samt bidra till en ljus och bra arbetsmiljö. Heimstadens värdeord och grundtanke genomsyrar utformningen av hela lokalen, där det första man möts av är den varma och välkomnande entrén.

I det öppna kontorslandskapet delas platserna av med förvaringar, men vi har också skapat en extra dimension av rumslighet genom att binda samman kontorsplatserna med den gröna entrén. När miljöer skapas försöker vi i största mån skapa dessa på ett sätt så att de fyller sin funktion, vilket i sin tur skapar trivsel.

På Heimstadens kontor har vi valt att göra ett stort lunchrum och matsal. Samtidigt har vi skapat en yta där personalen hittar lugn och ro i den annars stora miljön. Längs med sidorna har vi byggt platsbyggd soffa, vilket gör att medarbetarna som sätter sig där får skydd bakåt, men också uppsikt över lokalen.

Ideas - Heimstaden ÖP1
Ideas - Heimstaden ÖP1
Ideas - Heimstaden ÖP1
Ideas - Heimstaden ÖP1
Ideas - Heimstaden ÖP1
Ideas - Heimstaden ÖP1

Skapa plats för framgång.

Varmt välkommen att kontakta Oscar så berättar han mer om vad vi på Ideas kan göra för just ditt företag.

Ideas - Oscar Rydberg