Ideas - Kjell & co

Det här gör vi.

Inredningsarkitektur.

Inredningskoncept, projektering och samordning med övriga konsulter och fastighetsägaren.

3D-visualisering.

Inköp & försäljning.

Kvalitetsprodukter avsedda för offentlig miljö såsom möbler, textil, specialritad inredning och miljöbelysning.

Leverans & montage.

Avemballering, montering och möblering till ett färdigt resultat

Slutstyling.

Ger fantastiska mervärden då allt binds samman till en helhet. Miljön levandegörs när alla detaljer följer samma koncept.

Utöver detta omfattar våra projekt ofta:

  • Workshopledning och föreläsning
  • Skyltar, grafik och glasfoliering
  • Växtinredning
  • Projektledning för flytt och avtalsförhandling

Space Branding.

På Ideas arbetar vi med Space Branding – det vill säga att gestalta ditt varumärke i det fysiska rummet på ett kommunikativt och innovativt sätt. Vårt mål är att skapa inredningskoncept som tar er längre.

Att vara äkta och ärlig som arbetsgivare är avgörande i en omvärld där engagemang och värderingar styr och visar vägen mot framtiden. Därför lägger vi stort fokus på att förstå er verksamhet och utgår inte ifrån gamla sanningar. Istället vill vi ta reda på hur ni arbetar så att vi kan stötta och bidra till att utveckla ert arbetssätt. Arbetsplatsens design och funktion spelar nämligen en avgörande roll för att stärka ert arbetsgivarvarumärke och attrahera stjärnorna i just er bransch.

Våra kunder kan lägga sitt fulla fokus på kärnverksamheten och hos Ideas hittar ni en kunskapspartner som samordnar och projektleder alla delar i en trygg arbetsprocess. Det är därför vi har valt att samla massor av kreativitet under ett tak – processorienterade inredningsarkitekter, projektledare, stylister och montörer. Det gör att vi kan erbjuda specialistkompetens för din Space Branding från start till mål.

Att skapa arbetsplatser som stärker varumärken, värderingar och arbetssätt för att lämna bestående intryck är för oss lika självklart som funktion. Det bidrar nämligen till engagerade och stolta medarbetare som i sin tur utvecklar företagets affärer.

Vi tar hand om hela processen med alltifrån en workshop med personalen till att leda förändringsprocesser, hålla inspirationsföreläsningar, skapa unika designkoncept, rita och projektera till slutstyling och leverans av utvalda kvalitetsmöbler. I slutändan skapar vi Sveriges mest attraktiva arbetsmiljöer. Det är helt enkelt det vi är absolut bäst på.

Det kallar vi Space Branding – hela vägen.
Välkommen att kontakta oss.

Vår process.

1

Förstudie.

Tillsammans med er sätter vi alla förutsättningar i projektet såsom målbild, hållbarhetsmål, varumärke/värderingar, budget och tidplan. Vi inhämtar er input som underlag för vårt kommande arbete.

2

Koncept.

Input och arbetet från förstudien omvandlas till konceptuell design på övergripande nivå som inte är produktspecifik. Här sätter vi även känslan och stilriktningen samt kulör- och materialpaletten.

3

Inredningskalkyl.

För att kunna kostnadsstyra tidigt i processen upprättar vi en kalkyl för inköp av möbler och inredning för ert godkännande. Denna bidrar även till att klargöra ambitionsnivån.

4

Inredningförslag.

Utifrån koncept och budget gör vi ett detaljerat och produktspecifikt inredningsförslag. Detta presenteras rumsvis jämte fysiska materialprover och vid behov även provmöbler.

5

Offert.

Komplett offert baserad på det accepterade inredningsförslaget avseende inköp av möbler och inredning. Offerten godkänns av er innan beställningen läggs.

6

Beställning och tillverkning.

Vi upprättar kodade ritningar och beställningsunderlag till respektive utvald producent och följer upp under tillverkningstiden. Samtidigt håller vi er kontinuerligt informerade.

7

Leverans.

Vi tar emot allt gods på vårt lager och samordnar hela leveranser till ett eller ett fåtal tillfällen. Vid leverans tar vi hand om allt emballage och möblerar samtliga rum enligt våra upprättade ritningar. Installationsbunden inredning såsom miljöbelysning utförs av legitimerad elektriker.

8

Avsyning.

Kvalitetsnivån säkerställs på plats och eventuella brister dokumenteras. Avsyningsanmärkningar åtgärdas omgående.

9

Efter leverans.

Efter leverans och avsyning är kontoret fullt färdigt för er att ta i bruk. Ni kan flytta in och göra era interna installationer av datorer och annan utrustning.

Skapa plats för framgång.

Varmt välkommen att kontakta Patrik så berättar han mer om vad vi på Ideas kan göra för just ditt företag.