Ideas - Kjell & co
/

Affärsidé.

Allt kommunicerar! Det vi upplever med flera sinnen ger oss starka minnen och lämnar bestående intryck. Det är grunden till att Ideas tror på att designa helhetsupplevelser snarare än att bara inreda en miljö. Vi arbetar med att skapa identitetsstarka miljöer som kommunicerar ditt varumärke. Det gäller oavsett om du vill skapa efterfrågan som arbetsgivare, leverantör av tjänster eller producent av varor. Äkthet är helt avgörande eftersom det pratar till våra hjärtan och skapar samhörighet på ett djupare plan när värderingarna samspelar mellan avsändare och mottagare.

På Ideas har därför affärsidén om ett kreativt kluster växt fram över tid. Genom att samla flera kompetenser under samma tak kan vi arbeta med hela upplevelsen från planering och projektering till genomförande och leverans. Målet är att underlätta för våra kunder så ni inte behöver anlita flera olika konsulter och dessutom slipper samordna dessa. Att arbeta med oss innebär att du kan ägna dig åt kärnverksamheten medan vi driver projektet. Kreativitet finns bokstavligen i vårt DNA. Det är knappast någon slump att de flesta som jobbar på Ideas även har fritidsintressen som är kopplade till upplevelser, kreativitet och design och med bakgrund från flera olika branscher.

Historia.

Ideas grundades 1989 av Tony Rydberg, en visionär entreprenör uppväxt i en välkänd skånsk teater-, dans- och musikfamilj. Genom åren har han bland annat kanaliserat sin kreativitet genom reklam, kommunikation och design av möbler och belysning. Initialt var Ideas ett företag som arbetade brett med strategisk marknadsföring genom att utveckla idékoncept och upplevelser. På så sätt skapades effektiva och innovativa lösningar vid lansering av produkter och tjänster. Ett av de största eventen som Tony producerat från start till mål är invigningen av Malmö-stadsdelen Dockan för 35 000 personer. Tony brinner för att skapa kommunikativa miljöer där människor mår bra och som lyfter deras kreativitet. Under 2010-talet renodlades verksamheten till det företag som är Ideas idag.

Med sin nyfikna personlighet jobbar Tony fortfarande i företaget inte bara som delägare utan även som uppskattad kollega främst i projektens kreativa faser. Hans energi och engagemang har lagt grunden till vår företagskultur som präglas av öppenhet och stort kundfokus med ett rejält mått av humor.

Vår plan för ditt projekt.

1

Förstudie.

Tillsammans med er sätter vi alla förutsättningar i projektet såsom målbild, hållbarhetsmål, varumärke/värderingar, budget och tidplan. Vi inhämtar er input som underlag för vårt kommande arbete.

2

Koncept.

Input och arbetet från förstudien omvandlas till konceptuell design på övergripande nivå som inte är produktspecifik. Här sätter vi även känslan och stilriktningen samt kulör- och materialpaletten.

3

Inredningskalkyl.

För att kunna kostnadsstyra tidigt i processen upprättar vi en kalkyl för inköp av möbler och inredning för ert godkännande. Denna bidrar även till att klargöra ambitionsnivån.

4

Inredningförslag.

Utifrån koncept och budget gör vi ett detaljerat och produktspecifikt inredningsförslag. Detta presenteras rumsvis jämte fysiska materialprover och vid behov även provmöbler.

5

Offert.

Komplett offert baserad på det accepterade inredningsförslaget avseende inköp av möbler och inredning. Offerten godkänns av er innan beställningen läggs.

6

Beställning och tillverkning.

Vi upprättar kodade ritningar och beställningsunderlag till respektive utvald producent och följer upp under tillverkningstiden. Samtidigt håller vi er kontinuerligt informerade.

7

Leverans.

Vi tar emot allt gods på vårt lager och samordnar hela leveranser till ett eller ett fåtal tillfällen. Vid leverans tar vi hand om allt emballage och möblerar samtliga rum enligt våra upprättade ritningar. Installationsbunden inredning såsom miljöbelysning utförs av legitimerad elektriker.

8

Avsyning.

Kvalitetsnivån säkerställs på plats och eventuella brister dokumenteras. Avsyningsanmärkningar åtgärdas omgående.

9

Efter leverans.

Efter leverans och avsyning är kontoret fullt färdigt för er att ta i bruk. Ni kan flytta in och göra era interna installationer av datorer och annan utrustning.

Skapa plats för framgång.

Varmt välkommen att kontakta Patrik så berättar han mer om vad vi på Ideas kan göra för just ditt företag.

Ideas - Patrik Haglund