Ideas - Kjell & co

Affärsidé.

Vi skapar bestående helhetsupplevelser genom design och identitet. Vårt fokus är att kommunicera varumärken och värderingar i alla typer av miljöer, oavsett om du är arbetsgivare, tjänsteleverantör eller producent av varor. Vår kreativa passion för design och funktion genomsyrar vår kultur och vårt arbete. Med företagets vision, själ och hjärta som utgångspunkt skapar vi attraktiva miljöer, samhörighet och ett djupare socialt avtryck på arbetsplatsen. Ideas erbjuder ett professionellt team där vi tar hand om hela processen från planering till leverans, så du helt kan fokusera på din kärnverksamhet. Vårt erbjudande.

Historia.

Ideas grundades 1989 av Tony Rydberg, en kreativ visionär uppväxt i en välkänd skånsk teater-, dans- och musikfamilj. Med en bakgrund inom strategisk marknadsföring och design har det över åren skapats många innovativa upplevelser. Tony’s passion för kommunikativa miljöer har tidigt varit en ledstjärna och idag har Ideas en stark företagskultur präglad av öppenhet, engagemang och kundfokus.

Kontakta oss för mer information.

Vårt miljötänk.

Ideas strävar efter minskad miljöpåverkan genom att noga välja producenter med höga miljökrav och certifieringar. Hållbarhet genomsyrar vår verksamhet, från källsortering och återvinning till lokalt tillverkande snickerier och digital fakturering.
Genom att säkerställa att våra montörer har kunskap om hur möbler miljömässigt hanteras vid montage och transporter samt vår användning av miljövänligare fordon prioriterar Ideas också hållbara transportlösningar. Vi uppmuntrar ny teknik och cirkulär ekonomi, exempelvis med demonterbara möbler och återanvändning hos kunder.
Ideas sätter miljökrav på sina leverantörer och prioriterar samarbete med dem som delar våra hållbarhetsvärderingar. Genom val av material som är miljövänliga och certifierade minskar vi vår miljöpåverkan.

Hållbarhetsmål.

Våra mål inkluderar att ställa miljökrav, följa nationella miljömål, och planera miljöberäkningar för att redovisa CO2-utsläpp. Ideas strävar också efter att vara en ledande inredning och designbyrå genom kvalitetsförbättringar och kontinuerlig vidarutveckling.
För att möta kundernas förväntningar fokuserar Ideas på öppen dialog, tidplaner och lösningar vid utmaningar. Genom nära samarbete med leverantörer och partners säkerställer vi  kvalitet och hållbarhet. Mål inkluderar att stärka kvaliteten genom kunduppföljning och öka intern kompetens genom kunskapsutbyte.

Skapa plats för framgång.

Varmt välkommen att kontakta Patrik så berättar han mer om vad vi på Ideas kan göra för just ditt företag.