Ideas - Kjell & co

Avensia.

ETT KONCEPT – FEM KONTOR

”Space Branding är verkligen ett bra sätt att förmedla vad Ideas är experter inom. Vi gav oss ut på en resa tillsammans och med stöd av Patrik på Ideas har vi ringat in hur Avensia ska upplevas i rummet via och av de människor som jobbar här. Att lösa ekvationen att ha kollegor på distans i vardagen stod högt på vår önskelista och detta fick vi till på ett mycket smakfullt sätt.”
Åsa Afshari, Chief People Officer på Avensia

Mitt under den pågående corona-pandemin, identifierade Avensia behovet av en förändrad kontorsmiljö för att vara redo den dag kontoret på nytt kunde befolkas. Redan då förstod de att pandemin hade gett de anställda andra förväntningar på hur det nya arbetslivet skulle te sig.  80% av de anställda ville även framöver ha möjligheten att arbeta helt flexibelt, vilket gav oss på Ideas anledning att verkligen se över kontorens storlekar, funktioner och design.

”The Avensia workplace of the future is flexible and connected. When the world of work changes, the workplace must evovle.”
Avensias styrgrupp för projektet

Initialt visste vi att tre kontor skulle omfattas, men med tiden blev kontoren fyra och därefter fem. Det gjorde att vi inledningsvis arbetade konceptuellt med en schematisk planlösning för att tydliggöra kontorets uppdaterade funktioner och hur de skulle vara kopplade till varandra istället för att fastna i begränsningarna för en enskild lokal.
Det hjälpte oss att optimera ytan och baka samman olika funktioner med målet att skapa en social arena för samarbete som bidrar till engagemang och stolthet att arbeta just precis här.

 

”För mig är det självklart att vara en rådgivare i den förändringsprocess det innebär att skapa en arbetsmiljö som stöttar företagets utveckling.”
Patrik Haglund, Studio Manager på Ideas

Avensias nya koncept bygger på öppna arbetsmiljöer som kompletteras av:
– Arenan som är det sociala navet med lounge, touch down, kaffebar  och pentry
– Collab-boxar för fokus eller samarbete som avlastar de större mötesrummen
– Multirummet för aktivitet och träning, men även möten och workshops
– Rum för projekt och möten i olika storlekar med varierad möblering
Det nya konceptet har bland annat inneburit att kontoren på ett nytt sätt stöttar ett utvecklat arbetssätt, den sociala ytan upptar runt 30% av ytan och att Avensia har kunnat minska sin lokalyta med 25-30% fortfarande med utrymme att bli fler medarbetare.

”Genom att erbjuda en miljö där våra medarbetare verkligen trivs, bidrar vi inte bara till deras välmående utan även till företagets övergripande framgång.”
Peter Öxgård, Director of Development på Avensia i Göteborg

Efter pandemin blev hybridkontoret ett faktum för många företag. När valmöjligheterna mellan olika distansarbetsplatser ökat ställs nya krav på en identitetsstark och attraktiv arbetsmiljö med vidareutvecklade funktioner, vilket också bekräftades av Avensias personalundersökningar tillsammans med våra workshops. Vi kunde också konstatera behovet av en beteendeförändring för att kontoren skulle utnyttjas optimalt.
Patrik på Ideas pratar ofta om den ”bjussiga arbetsplatsen” – en arbetsmiljö som tar avstamp i hur vi som individer fungerar bäst och interagerar med varandra. För att nå hela vägen fram förespråkar han att engagera medarbetarna för att identifiera behoven på varje enskild arbetsplats.

Alltför länge har många arbetat utifrån principen ”one size fits all”, men vi vet att alla inte trivs lika bra i samma typ av omgivning. Att möta människors olikheter med varierade arbetsmiljöer ger bättre förutsättningar för fler att hitta sina egna favoritplatser på kontoret.
Här har HR en given roll som en slags intern marknadsavdelning för att strategiskt låta arbetsmiljön bli en viktig del av ett Employer Brand.

”Vårt nya koncept känns väldigt mycket som något eget för Avensia och något helt annat än en standard-renovering. Man känner igen sig direkt oavsett vilken ort man kommer till samtidigt som varje kontor har sin egen touch.”
Thomas Horrdin, Director of Development på Avensia i Malmö

Konceptet tar avstamp i en naturnära kulör- och materialpalett av god kvalitet som ramar in kontoret. Det starka kompletterande kulörerna bidrar med energi och puls. Målsättningen var att förmedla en professionell arbetsmiljö som andas omtanke.

”Vi verkligen älskar den öppna sociala delen som man möts av när man kliver in på kontoret. Känslan är att man kommer direkt in i någons vardagsrum och man blir väldigt rofylld så fort man kommer innanför dörrarna. Arbetsdagen på Avensia innebär inte att sitta och jobba 8 timmar vid ett skrivbord.”
Peter Öxgård, Director of Development på Avensia i Göteborg

”Det känns idag väldigt lyxigt att exempelvis ha ett aktivitetsrum där vi kan träna, spela pingis, samtidigt som det kan användas som ett annorlunda mötesrum.”
Klara Genell, Mood Manager på Avensia i Malmö och Lund

Avensia har haft ett outsinligt engagemang genom hela processen, vilket varit en nyckel till framgång. För oss har arbetet med Avensias koncept inneburit att vi fått möjlighet att utföra hela vårt erbjudande kring Space Branding:

  • Workshopledning och inspirationsföreläsning
  • Inplaceringsskisser och samordning med samtliga fastighetsägare
  • Projektleda och stötta Avensia genom hela ombyggnads- och förändringsprocessen
  • Detaljrita och utföra projekteringsunderlag på 5 orter
  • Genom smart återbruk och upcycling har vi kunnat återanvända ca 40% av de befintliga möblerna.
  • Designa, projektera och leverera all lös och fast inredning, möbler, gardiner, skyltar, grafik på glaspartier och inredningsdetaljer inklusive slutstyling.
  • Specialrita produkter enbart för Avensia

Skapa plats för framgång.

Varmt välkommen att kontakta Patrik så berättar han mer om vad vi på Ideas kan göra för just ditt företag.