Ideas - Kjell & co
Ideas - Friends of Executive

Space Branding.

Varumärket i det fysiska rummet.

Större delen av 2020 och starten på 2021 har präglats helt av Covid-19 och vårt arbetsliv genomgår en av de största förändringarna på flera decennier, kanske ett sekel – pådrivet av den pågående pandemin. Företagen utmanas att skapa ett nytt normalt för sina medarbetare som fått smak på möjligheten till distansarbete och den frihet det innebär att få ihop livspusslet på ett nytt sätt. Arbetslivet efter pandemin kommer se annorlunda ut! Arbetsplatsen kommer därför också behöva se annorlunda ut. Det är helt säkert!

Att medvetet arbeta med sitt varumärke är idag en hygienfaktor som blir allt viktigare i takt med ständig förändring på arbetsmarknaden. Ändå möter vi ofta företag och organisationer som ligger i framkant med sina produkter och tjänster, har en klanderfri extern kommunikation och uppdaterad grafisk profil medan den egna arbetsplatsen, som ska stötta arbetsgivarvarumärket, lämnats ”utan åtgärd”.

Hur vi arbetar har helt förändrats de senaste 50 åren och allt fler rutinuppgifter försvinner. Pandemin har fungerat som en katalysator och påskyndat utvecklingen ytterligare. Vi pratar om kollektiv intelligens, ett annat uttryck för samarbete och just det faktum att 80-90 procent av allt vårt arbete utförs tillsammans med kollegor och samarbetspartners ger helt andra ingångsvärden till hur vi behöver utforma våra arbetsplatser jämfört med bara 10-20 år tillbaka i tiden.

Som arbetsgivare räcker det därför inte att ha en OK arbetsplats. Den måste vara WOW för att attrahera och behålla rätt personer med rätt kompetens. Att skapa arbetsplatser som stärker varumärken, värderingar och arbetssätt för att lämna bestående intryck ska vara lika självklart som funktion. Det bidrar nämligen till engagerade och stolta medarbetare som i sin tur utvecklar sitt företag.

Arbetsplatsen begränsas inte heller enbart till en enskild fysisk miljö utan omfattar hela upplevelsen av arbetsgivarens inställning till hur, var och när arbetet kan utföras, på eller utanför arbetsplatsen. Flexibilitet och lyhördhet för medarbetarnas önskemål kommer spela en avgörande roll. Det är därför naturligt att arbetsplatsens utformning (Workplace Branding) och kopplingen till Employer Branding är att betrakta som ett HR-projekt snarare än ett lokal-projekt.

Gillar du också samarbeten där man tillsammans arbetar sig fram till lösningen och inte nöjer sig med gamla vedertagna sanningar?

Då är du inte ensam! Vi har förmånen att arbeta med spännande och progressiva kunder och projekt varenda dag! Vi lär oss av dem och de lär sig av oss!

Ideas har valt att samla massor av kreativitet under ett tak – processorienterade inredningsarkitekter, projektledare, stylister och montörer. Det gör att vi kan erbjuda specialistkompetens för din Workplace Branding från start till mål.

Vi tar hand om hela processen med alltifrån en workshop med personalen till att leda förändringsprocesser, hålla inspirationsföreläsningar, skapa unika designkoncept, rita och projektera till styling och leverans av utvalda möbler.

Det kallar vi Space Branding – hela vägen.

Om ni inte redan börjat är det hög tid!

Tveka inte höra av er om ni vill göra er resa med oss. Vi delar gärna med oss av våra idéer.

Skapa plats för framgång.

Varmt välkommen att kontakta Patrik så berättar han mer om vad vi på Ideas kan göra för just ditt företag.